Teiden kunnossapito

Pidämme teiden pinnat kunnossa.

  • Auraukset
  • Suolaukset
  • Hiekoitukset
  • Korjaukset ja paikkaukset
  • Reunantäytöt
  • Teiden pesut

Kaivot, Ojat ja tierummut pidetään auki.

  • Ojien ja tierumpujen kaivuut ja korjauset
  • Rumpujen ja kaivojen sulatukset

Ota yhteyttä